دانلود نرم افزار

  • امکان جستجو در فایل های مختلف به برنامه بیتا نسخه 1.46 به بعد اضافه شد. دیگر نیازی به جمع بندی همه اطلاعات در یک فایل نیست و هر فرایند جستجو میتواند روی تعداد نامحدودی فایل اعمال شود.با این قابلیت حتی نیازی به باگ نیست و کارفرما نیز میتواند فایل ها را با بیتا مدیریت کند.
  • نرم افزار بیتا،  بایگانی و تولید گزارش انشعابات کشور

آلبوم پروژه ها